LỚP GIAO TIẾP CHO TRẺ EM (DƯỚI 17 TUỔI)

LỚP GIAO TIẾP CHO TRẺ EM (DƯỚI 17 TUỔI)

Đào tạo kĩ năng mềm cá nhân
Lứa tuổi: từ 4 tuổi trở lên (chia lớp theo độ tuổi)
Nội dung: Phong phú, linh...


LỚP GIAO TIẾP VÀ XÂY DỰNG NHÂN HIỆU (TRÊN 18 TUỔI)

LỚP GIAO TIẾP VÀ XÂY DỰNG NHÂN HIỆU (TRÊN 18 TUỔI)

Khoá học dành cho những ai muốn: Khám phá bản thân, Phát triển bản thân bằng THỰC LỰC,...


ART TREE Tặng ngay học viên 1 buổi học thử miễn phí 100%
^
icon-phone